Portal Digital Data Personal

Tulisanku
Rabu, 08 April 2015

Istimewa dalam Al Qur'an


Berapa jumlah Surah dalam al-Qur'an ?
114 Surah

Berapa jumlah Juz dalam al-Qur'an ?
30 Juz.

Berapa jumlah Hizb dalam al-Qur'an ?
60 Hizb.

Berapa jumlah Ayat dalam al-Qur'an ?
6236 Ayat

Berapa jumlah Kata dalam al-Qur'an ?, dan Berapa Jumlah Hurufnya ?
77437 Kata, atau 77439 Kata, Dan 320670 huruf

Siapa Malaikat yang disebut dalam al-Qur'an ?
Jibril, Mikail, Malik, Malakulmaut, Harut, Marut, Al-Hafazoh, Al-Kiromulkatibun, Hamalatul Arsy, dll.

Berapa Jumlah Sajdah ( ayat Sujud ) dalam al-Qur'an ?
14 Sajdah

Berapa Jumlah para Nabi yang disebut dalam al-Qur'an ?
25 Nabi.

Berapa Jumlah Surah Madaniyah dalam al-Qur'an ? sebutkan.
28 Surah, al-Baqoroh, al- imron, al-Nisa" al-Maidah, al-Anfal, al-Tawbah, al-Ra'd, al-Haj, al-Nur, al-Ahzab, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, al-Rahman, al-Hadid, al-Mujadilah, al-Hasyr, al-mumtahanah, al-Shaf, al-Jum'ah, al-Munafiqun, al-Taghabun, al-Thalaq, al-Tahrim, al-Insan, al-Bayinah, al-Zalzalah, al-Nashr.

Berapa Jumlah Surah Makiyah dalam al-Qur'an ?, sebutkan.
86 Surat, selain surah tersebut diatas.

Berapa Jumlah Surah yang dimulai dengan huruf dalam al-Qur'an ?
29 Surah.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Makiyah ?, sebutkan sepuluh saja.
Surah Makiyah adalah Suarah yang diturunkan sebelum Hijrah, seperti : al-An'am, al-Araf, al-Shaffat, al-Isra', al-Naml, al-Waqi'ah, al-Haqqah, al-Jin, al-Muzammil, al-Falaq.

Apakah yang dimaksud dengan Surah Madaniyah ?, sebutkan lima saja ?
Surah madaniyah adalah Surah yang diturunkan setelah Hijrah, seperti : al-Baqarah, al-Imran, al-Anfal, al-Tawbah, al-Haj.

Siapakah nama para Nabi yang disebut dalam al-Qur'an ?
Adam, Nuh, Ibrahim, Isma'il, Ishaq, Ya'qub, Musa, Isa, Ayub, Yunus, Harun, Dawud,Sulaiman, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Alyasa', Luth, Hud, Saleh, ZulKifli, Syuaib, Idris, Muhammad, Saw.

Siapakah satu-satunya nama wanita yang disebut namanya dalam al-Qur'an?
Maryam binti Imran.

Siapakah satu-satunya nama Sahabat yang disebut namanya dalam al-Qur'an?
Zaid bin Haritsah.

Apakah nama Surah yang tanpa Basmallah?
Surah at-Tawbah.

Apakah nama Surah yang memiliki dua Basmallah?
Surah al-Naml.
Apakah nama Surah yang bernilai seperempat al-Qur'an?
Surah al-Kafirun.

Apakah nama Surah yang bernilai sepertiga al-Qur'an?
Surah al-Ikhlas

Apakah nama Surah yang menyelamatkan dari siksa Qubur?
Surah al-Mulk.

Apakah nama Surah yang bila dibaca pada hari Jum'at akan menerangi sepanjang minggu ?
Surah al-Kahfi.

Apakah ayat yang paling Agung dan dalam Surah apa?
Ayat Kursi, dalam Surah al-Baqarah ayat No.255

Apakah nama Surah yang paling Agung dan berapa jumlah ayatnya ?
Surah al-Fatihah Tujuh ayat.

Apakah ayat yang paling bijak dan dalam surah apa?
Firman Allah Swt :" Barang siapa yang malakukan kebaikan sebiji sawi ia akan lihat, Barang siapa melakukan kejahatan sebiji sawi ia akan lihat, Surah al-Zalzalah ayat 7-8.

Apakah nama Surah yang ada dua sajdahnya ?
Surah al-Haj ayat 18 dan ayat 77.

Pada Kata apakah pertengahan al-Qur'an itu di Surah apa ? ayat Berapa ?
ﻭﻟﻴﺘﻠﻄﻒ Surah al-Kahfi ayat No. 19.

Ayat apakah bila dibaca setiap habis Shalat Fardhu dapat mengantarkannya masuk kedalam surga ?
Ayat Kursi

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 31 kali dalam satu Surah dan di Surah apa ?
Ayat ﻓﺒﺄﻱ ﺁﻻﺀ ﺭﺑﻜﻤﺎ ﺗﻜﺬﺑﺎﻥِ ‏) pada Surah al-.Rahman

Ayat apakah yang diulang-ulang sebanyak 10 kali dalam satu Surah dan disurah apa ? apakah ayat ini ada juga disebut dalam surah lainnya? Di Surah apa ?
Ayat ( ﻭﻳﻞ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻠﻤﻜﺬﺑﻴﻦ ) pada Surah al-Mursalat, juga ada dalam Surah al-Muthafifin ayat No. 10.

Apakah Ayat terpanjang dalam al-Qur'an ? pada Surah apa? Ayat berapa ?
Ayat No 282 Surah al-Baqarah.

Note :utk kesempurnaan sebaiknya di cek kembali
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Item Reviewed: Istimewa dalam Al Qur'an Rating: 5 Reviewed By: Wawan Listyawan